• به وبسایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان نقشه بردار استان البرز .
  • خوش آمدید

برگزاری جلسه دوم بررسی نحوه صدور پایانکار

جلسه دوم بررسی نحوه صدور پایانکار منجر به صورتمجلس تفکیک با حضور نمایندگان ثبت ، شهرداری و نظام مهندسی در تاریخ ۹۴/۰۶/۰۸ در محل نظام مهندسی تشکیل گردید.