• به وبسایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان نقشه بردار استان البرز .
  • خوش آمدید

جلسه کمیته مشترک راهبردی تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمانها

جلسه کمیته مشترک راهبردی تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمانها، پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ در محل انجمن نقشه برداران استان البرز برگزار گردید.