• به وبسایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان نقشه بردار استان البرز .
  • خوش آمدید

مزایده فروش باغ انجمن در ماهدشت

انجمن صنفی نقشه برداران استان البرز درنظر دارد ۲ قطعه زمین به مساحت ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ متر مربع را  واقع در ماهدشت، بلوار اردیبهشت، خیابان خدایارخان سوم از طریق مزایده بفروش رساند.

طبق کارشناسی بعمل آمده حداقل قیمت پایه برای زمین ۲۰۰۰متری مبلغ ۱۰۰میلیارد ریال و زمین ۱۰۰۰متری مبلغ ۴۵میلیارد ریال می باشد.

متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ۱۴۰۲/۰۵/۲۰پس از هماهنگی جهت بازدید مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ ارائه نمایند.  تلفن ۰۲۶۳۳۱۲۴ و ۰۲۶۳۴۲۰۰۶۴۰ داخلی ۴ .“