• به وبسایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان نقشه بردار استان البرز .
  • خوش آمدید

اظهارنامه مالیاتی

به اطلاع همکاران محترم می رساند جهت حذف مراجعه حضوری و تسهیل در انجام اظهارنامه های مالیاتی نسبت به پرینت فرم ذیل اقدام و پس از تکمیل کامل و دقیق فرم و مهر و امضاء توسط شخص کارشناس نسبت به اسکن و ارسال فرم اظهارنامه + فیش واریزی به آدرس ایمیل انجمن: asnangoi@gmail.com اقدام فرمایید.

فرم اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۱ : دانـلـود
شماره کارت ۵۰۲۹۰۸۷۰۰۰۶۷۲۹۱۸ بنام انجمن نقشه برداران (هزینه هر اظهارنامه ۱۵۰هزارتومان)


لازم به ذکر است آن دسته از همکاران که علاوه بر پرونده نظام مهندسی دارای پروانه کارشناسی رسمی دادگستری نیز می باشند و کارکرد های مذکور را طی دو اظهارنامه مجزا ارسال می نمایند نسبت به مراجعه حضوری به دفتر انجمن به همراه کلیه مدارک اقدام نموده و از تکمیل و ارسال فرم به آدرس ایمیل خودداری فرمایند.


همکاران جدیدالورود که به تازگی پروانه اشتغال نظام مهندسی را اخذ نموده اند و یا سایر همکارانی که به منظور تمدید و ارتقا پروانه در سامانه جدید با مشکل عدم تطابق آدرس پشت پروانه و آدرس مندرج در پرونده مالیاتی مواجه شده اند میتوانند نسبت به چاپ و تکمیل فرم تقاضای ثبت نام کد اقتصادی ( دانلود ) و واریز هزینه (۴۰ هزارتومان) و ارسال درخواست به آدرس ایمیل انجمن اقدام فرمایند

asnangoi@gmail.com

شماره کارت ۵۰۲۹۰۸۷۰۰۰۶۷۲۹۱۸