• به وبسایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان نقشه بردار استان البرز .
  • خوش آمدید

اعلام مدت زمان فعالیت کارگروه کنترل در اسفندماه

به اطلاع کلیه همکاران و دفاتر محترم می رساند:

بررسی و پاسخ گویی به کلیه پرونده های واصله به کارگروه کنترل نقشه های تفکیک و پیش تفکیک که حداکثر تا پایان وقت اداری بیست و سوم اسفندماه ارسال شده باشند در سال جاری انجام می گردد .

پاسخ دهی به پرونده هایی که پس از پایان وقت اداری بیست و سوم اسفند ارسال گردیده باشند در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ خواهد بود.