• به وبسایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان نقشه بردار استان البرز .
  • خوش آمدید

فرم ثبت نام – کد اقتصادی

احتراما پیرو درخواست برخی از همکاران مبنی بر انجام ثبت نام کد اقتصادی بر اساس آدرس جدید ، فرم پیوست تقدیم می گردد خواهشمنداست در صورت تقاضا مبنی بر انجام مراحل ثبت نام توسط انجمن نسبت به تکمیل کامل فرم و ارسال آن پس از مهر و امضا به آدرس ایمیل asnangoi@gmail.com اقدام فرمایید. هزینه دو مرحله ثبت نام فوق الذکر مبلغ ۴۰ هزارتومان می باشد که رسید واریز وجه به همراه فرم میبایست ایمیل گردد. (شماره کارت : ۵۰۲۹۰۸۷۰۰۰۶۷۲۹۱۸ بنام انجمن نزد بانک توسعه تعاون)
دانلود فرم ثبت نام کد اقتصادی