• به وبسایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان نقشه بردار استان البرز .
  • خوش آمدید

سمینار آموزشی “امور مالیاتی مهندسان نقشه بردار”

مباحث:

#امور مالیاتی مهندسان نقشه بردار (انفرادی):
   1-تشکیل پرونده مالیاتی و روش های رسیدگی پرونده های مالیاتی
   2-تفکیک حساب های شغلی و شخصی
   3-تشریح مستندات قانونی قابل قبول مطابق فرمت اداره مالیات
   4-تعیین هزینه های معاف از مالیات و فرمت ارائه مستندات
   5- همکاران دارای دو پرونده مالیاتی( پروانه نظام مهندسی  و کارشناسی رسمی)و امکان ادغام این دو


#امور مالیاتی دفاتر نقشه برداری:
   ۱-نحوه رسیدگی و محاسبه مالیات دستگاه های کارت خوان (راهکارهای استفاده از دستگاه کارت خوان )
   ۲-شناسایی کلیه درآمدها و هزینه ها بر اساس کد ملی (چه درآمدهایی در اظهارنامه مالیاتی باید اعلام گردد)
   ۳-نحوه استفاده از معافیت ارسال اظهارنامه در چند پرونده
   ۴-اینتاکد  و  تشریح اظهارنامه با استفاده از تبصره ماده ۱۰۰

سمینار مالیاتی بصورت رایگان برگزار می گردد

متقاضیان محترم لطفا با شماره ۰۲۶۳۳۱۲۴ داخلی ۴ تماس حاصل فرمایند.