• به وبسایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان نقشه بردار استان البرز .
  • خوش آمدید

نتیجه انتخابات هیات مدیره و بازرسی انجمن

با سپاس از همراهی و حضور حداکثری اعضای محترم انجمن به اطلاع می رساند:

اعضای هیات مدیره انجمن به ترتیب بیشترین آرا:

۱-مهندس مهدی خداوردیلو

۲-مهندس رضا صدیقی

۳-مهندس کامبیز بنابی

۴-مهندس جواد سیدی

۵-مهندس احداله احمدی پرگو

۶-مهندس حمیدرضا داددولت

۷-مهندس امیر مسعود ناجی

و اعضای علی البدل هیات مدیره :

مهندس هادی تقوایی

مهندس علی انصاری

همچنین هیات بازرسین انجمن به ترتیب بیشترین آرا:

۱-مهندس حسین کاشانی

۲-مهندس پدرام رهبر زرارع

و عضو علی البدل هیات بازرسی:

مهندس محسن احمدی بیداخویدی

انتخاب گردیدند. موفقیت و توفیق روزافزون کلیه نامزد ها و نفرات منتخب را آرزومندیم.

.