• به وبسایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان نقشه بردار استان البرز .
  • خوش آمدید

فراخوان مشارکت در اصلاح اساسنامه انجمن

اعضای محترم انجمن مهندسان نقشه بردار استان البرز

نظر به تصمیم هیات مدیره محترم انجمن مبنی بر اعلام فراخوان به منظور همفکری ،مشارکت و استفاده از پیشنهادات اعضای محترم در خصوص بروزرسانی اساسنامه انجمن ، تقاضا میگردد علاقه مندان نقطه نظرات خود را به کارگروه مربوطه (آقایان مهندسین جبروتی، خداوردیلو و ناجی ) اعلام فرمایند.

دانلود اساسنامه انجمن