• به وبسایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان نقشه بردار استان البرز .
  • خوش آمدید

برگزاری ضیافت افطار انجمن مهندسان نقشه بردار استان البرز

ضیافت افطاری انجمن مهندسان نقشه بردار استان البرز در مورخ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ در محل تالار قصر رز عظیمیه کرج با استقبال بی نظیر اعضای محترم انجمن و با حضور معاونت محترم شهرسازی شهرداری کرج ؛ ریاست محترم سازمان و هیات مدیره محترم و اعضای محترم شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان البرز ؛ و نیز هیات مدیره محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری ؛ هیات مدیره محترم مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه ؛ مقامات محترم ادارات ثبت اسناد استان و سایر مقامات و مسئولین محترم استانی و مدعوین برگزار گردید.