• به وبسایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان نقشه بردار استان البرز .
  • خوش آمدید

برگزاری جلسه کارگروه کنترل نقشه های تفکیک و پیش تفکیک

کارگروه کنترل

جلسه کارگروه کنترل نقشه های تفکیک و پیش تفکیک ، با حضور  همکاران ، آقایان مهندسین ، محمودی ، جبروتی ، افتخاری و آرمیون مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ در محل انجمن برگزار گردید.