• به وبسایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان نقشه بردار استان البرز .
  • خوش آمدید

بازدید نمایندگان نظام مهندسی استان قزوین از انجمن

برگزاری جلسه مشترک و بازدید نمایندگان نظام مهندسی استان قزوین و جمعی از مهندسان نقشه بردار آن استان از انجمن مهندسان نقشه بردار استان البرز به منظور آشنایی با خدمات و فعالیت های انجمن و واحد نقشه برداری