• به وبسایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان نقشه بردار استان البرز .
  • خوش آمدید

تسویه حق عضویت سال۱۳۹۹

.

.

.

.

اعضای محترم انجمن مهندسان نقشه بردار استان البرز

با سلام احتراما باستحضار می رساند با توجه به ضرورت بروزرسانی آمار دقیق عضویت ها، حداکثر تا پایان بهمن نسبت به تسویه حق عضویت سال ۱۳۹۹ اقدام نموده و رسید دریافت نمایید. واحد عضویت انجمن ۰۲۶۳۳۱۲۴۲۰۳شماره کارت انجمن ۵۰۲۹۰۸۷۰۰۰۶۷۲۹۱۸ نزد بانک توسعه تعاون

  • لطفا رسید مربوطه را با ذکر نام خود بر روی آن به شماره واتساپ ۰۹۹۸۱۱۹۴۵۶۷ ارسال فرمائید.
  • کارت های عضویت جدید پس از تسویه حق عضویت قابل تحویل می باشد.
  • تلفن تماس جهت استعلام میزان بدهی۳۳۱۲۴۲۰۳