• به وبسایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان نقشه بردار استان البرز .
  • خوش آمدید

صندوق قرض الحسنه

کلیه اعضاء دارای پروانه اشتغال رشته نقشه برداری در نظام مهندسی استان البرز امکان عضویت و اخذ وام به شرح ذیل را دارا می باشند

شرایط عضویت صندوق:

  • تکمیل فرم درخواست عضویت در صندوق قرض الحسنه انجمن
  • پرداخت مبلغ یک میلیون تومان حق عضویت صندوق (این مبلغ به صورت امانی در صندوق باقیمانده و در پایان عضویت و خروج از صندوق مسترد میگردد.)
  • ارائه پروانه دارای اعتبارنظام مهندسی
  • ارائه رونوشت شناسنامه و کارت ملی
  • یک قطعه عکس رنگی

شرایط وام :

مبلغ وام :۱۰ / ۱۵ / ۲۰ / ۳۰ میلیون تومان می باشد

بازپرداخت:  ۱۰ ماهه ؛ کارمزد : ۵درصد

بازپرداخت:  ۱۵ ماهه ؛ کارمزد : ۸درصد

کارمزد وام یک مرتبه و از چک مربوطه کسر میگردد

مدارک ضمانتی :

تکمیل فرم درخواست وام توسط وام گیرنده و ضامن در دفتر انجمن

 تسلیم یک فقره چک ضمانت (یا سفته) به میزان وام توسط شخص وام گیرنده (تکمیل در دفتر انجمن)

 تسلیم یک فقره چک ضمانت (یا سفته) به میزان وام توسط ضامن (تکمیل در دفتر انجمن)

همراه داشتن مهر نظام مهندسی الزامیست

ارائه کپی پروانه ، کپی کارت ملی و پروانه دارای اعتبار ضامن (الزاما رشته نقشه برداری ، نظام مهندسی البرز) توسط ضامن

  • شماره کارت انجمن مختص واریز اقساط وام: ۵۰۲۹۰۸۷۰۰۱۳۵۲۹۶۵
  • ارسال تصویر فیش واریز قسط با ذکر نام خود بر روی آن به آدرس ایمیل vamanjoman@gmail.com الزامی می باشد.

آیین نامه صندوق

آئین نامه اجرایی صندوق قرض الحسنه انجمن صنفی مهندسان نقشه بردار استان البرز

ماده ۱ : نام صندوق : صندوق قرض الحسنه انجمن صنفی مهندسان نقشه بردار استان البرز

ماده ۲ : هدف : این صندوق با الهام از تعالیم عالیه اسلام به منظور رفع تنگناهای مالی و حمایت و تشویق فرهنگ قرض الحسنه برای مهندسین نقشه بردار استان البرز با هدف اعطای وام قرض الحسنه تشکیل گردیده است .

ماده ۳ : مدت صندوق : نا محدود

ماده ۴ : محل صندوق : دفتر انجمن صنفی نقشه برداران استان البرز

ماده ۵ : عضویت

تعریف عضو : هر شخص حقیقی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز که در رشته نقشه برداری دارای پروانه اشتغال به کار دارای اعتبار می باشد ، از زمان تکمیل فرم عضویت صندوق قرض الحسنه انجمن صنفی مهندسان نقشه بردار استان البرز و ارائه تصویر مدارک شناسایی و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال حق عضویت اولیه به حساب بانکی تعیین شده برای صندوق ، عضو صندوق محسوب می گردد .

تبصره ۱ : حق عضویت اعضای صندوق به صورت ودیعه نزد صندوق باقی خواهد ماند و در صورت اعلام انصراف از سوی عضو ، این مبلغ به صورت ذیل اعاده خواهد شد :

 الف ) در صورت عدم استفاده از وام ، تا یک ماه پس از تاریخ وصول درخواست کتبی عضو

 ب ) در صورت اخذ وام و پس از تسویه اقساط ، تا سه ماه از تاریخ وصول درخواست کتبی

تبصره ۲ : هر یک از اعضای صندوق که از عضویت اعلام انصراف نموده و ودیعه خود را استرداد نماید تا شش ماه حق عضویت مجدد در صندوق را نخواهد داشت .

تبصره ۳ : پرسنل قراردادی انجمن پس از تائید هیت مدیره صندوق ، مجاز به عضویت در صندوق قرض الحسنه می باشند .

تبصره ۴ : هیچ وام گیرنده ای حق انصراف از عضویت صندوق ، تا تسویه کامل اقساط خود را نخواهد داشت .

ماده ۶ : موجودی صندوق : منابع مالی صندوق از طریق دریافت حق عضویت و دریافت وام بدون بهره از انجمن صنفی نقشه برداران استان البرز تامین و در حسابی نزد یکی از بانک های رسمی ، تحت نظر هیئت مدیره صندوق نگهداری و برای پرداخت وام و سایر اقدامات مالی از حساب مذکور استفاده می شود .

ماده ۷ : اعضای هیئت مدیره : هیئت مدیره صندوق دارای پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل می باشد که دو نفر از اعضای اصلی همواره رئیس هیئت مدیره و خزانه دار انجمن صنفی نقشه برداران استان البرز و سایر اعضای هیئت مدیره از طریق انتخابات هر سه سال یکبار انتخاب و تعیین می گردند .

تبصره ۱ : بازرس صندوق ، احدی از بازرسین انجمن به انتخاب هیئت مدیره انجمن می باشد .

تبصره ۲ : جلسه هیئت مدیره هر ماه یکبار تشکیل و تعیین روز جلسه با تصمیم هیئت مدیره صندوق می باشد و در موارد ضروری به دعوت سه نفر از اعضا هیئت مدیره جلسه تشکیل خواهد شد .

ماده ۸ : نحوه پرداخت وام :

به تمامی اعضایی که فرم درخواست وام را تکمیل نموده اند ، با توجه به شرایط مالی صندوق ، در اولین موعد ممکن به شرط وجود اعتبار با تائید رئیس ، خزانه دار و بازرس و با توجه به نوبت متقاضیان ، وام تعلق خواهد گرفت .

تبصره ۱ : حداقل موجودی برای دریافت وام یکصد و پنجاه میلیون ریالی مبلغ ده میلیون ریال می باشد و از تاریخ ۰۱ / ۰۱ / ۱۴۰۱ به ازای هر یکصد میلیون ریال وام ، تامین یک میلیون تومان ودیعه ضروری است .

تبصره ۲ : در مواردی که عضو صندوق به دلیل مشکلات خاص مالی از صندوق تقاضای وام ضروری نماید در صورت احراز مشمولیت عضو و عدم بدهی معوق ، متقاضی با ارائه مدارک لازم و تصویب هیئت مدیره طبق ضوابط ، وامی تحت عنوان وام اضطراری ، بین پنجاه میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال بر اساس الویت تقاضا ، وام ضروری پرداخت می گردد .

تبصره ۳ : اعطای وام صرفاً بر اساس تکمیل ودیعه و اولویت تقاضا می باشد و این امر هیچگونه حقی را برای متقاضی جهت دریافت وام ضروری ایجاد نمی نماید .

تبصره ۴ : در صورت اخذ وام ضروری توسط عضو ، در موعد پرداخت وام عادی ، اقساط باقیمانده وام ضروری از کل مبلغ وام عادی کسر و الباقی پرداخت می گردد .

تبصره ۵ : متقاضی تا قبل از تسویه وام دریافتی نمی تواند درخواست وام جدید نماید و در صورتی که عضوی قبل از موعد مقرر اقساط خود را تسویه نمایند ، می تواند با درخواست مجدد ، متقاضی وام جدید گردد .

تبصره ۶ : جهت دریافت هرگونه وام ، تکمیل فرم تقاضای دریافت وام لازم و ضروری است و پرداخت وام منوط به موجودی صندوق و رعایت سایر شرایط آئین نامه می باشد .

تبصره ۷ : در زمان پرداخت وام ، معرفی یکی از مهندسین نقشه بردار عضو سازمان نظام مهندسی استان البرز دارای پروانه اشتغال بکار فعال جهت ضمانت وام الزامی است .

تبصره ۸ : جهت تضمین باز پرداخت وام ، عضو و ضامن هر کدام مکلف به تحویل یک فقره چک یا سفته به مبلغ وام در وجه انجمن صنفی نقشه برداران استان البرز می باشند .

تبصره ۹ : در صورتی که عضوی پس از وصول وام از پرداخت اقساط آن خودداری و دو قسط متوالی آن ، معوق گردد در مرحله اول به وی اخطار کتبی و در صورت عدم توجه به اخطار ، معوقات از محل مطالبات عضو ، ضامن یا هردو ، نزد انجمن ( کارکرد نظارت و تفکیک اعیانی ) تسویه می گردد .

ماده ۹ : نحوه باز پرداخت وام :

کارمزد باز پرداخت وام ۱۰ ماهه ۵ درصد و کارمزد باز پرداخت وام ۱۵ ماهه ۸ درصد می باشد که میزان کارمزد در زمان صدور چک و یا واریز به حساب متقاضی از مبلغ وام کسر می گردد .

تبصره ۱ : متقاضیان وام می بایست در خصوص نحوه باز پرداخت در فرم تقاضا صراحتاً اعلام نظر نماید .

تبصره ۲ : سررسید اقساط وام ها بر اساس تاریخ چک صادره تعیین می گردد و وام گیرنده ملزم به پرداخت اقساط در موعد مقرر می باشد.

تبصره ۳ : در صورتی که وام گیرنده نسبت به اخذ برگه چک وام تا دو ماه پس از تاریخ صدور چک اقدام ننماید ، وام مذکور ملغی می گردد و در صورت درخواست وام ، متقاضی می بایست مجدداً نسبت به تکمیل درخواست وام اقدام و در نوبت قرار گیرد .

تبصره ۴ : در صورتیکه وام گیرنده اقساط خود را خارج از موعد پرداخت نماید ، ثبت درخواست وام مجدد ایشان پس از محاسبه مجموع روز شمارهای تاخیر در پرداخت اقساط وام قبلی صورت می پذیرد  .

ماده ۱۰ : شرایط تسویه :

در صورت عدم تمایل عضو جهت استفاده از خدمات صندوق ، انصراف باید کتباً به هیئت مدیره صندوق ارائه گردد و پس از بررسی توسط هیئت مدیره ، مطابق تبصره ۱ ماده ۵ ، مبلغ ودیعه به حساب عضو اعاده می گردد .

تبصره ۱ : شخص خارج شده از عضویت صندوق ، در صورت عضویت مجدد تا شش ماه حق درخواست وام نخواهد داشت .

ماده ۱۱ : کلیه مکاتبات اداری صندوق با امضا دبیر هیئت مدیره صندوق خواهد بود .

ماده ۱۲ : در صورتی که وام گیرنده فوت نماید و امکان اخذ بدهی عضو به صندوق وجود نداشته باشد ، مبلغ بدهی ایشان پس از محاسبه از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به وراث متوفی و ضامن وی اعلام می گردد و در صورت عدم باز پرداخت ، اقساط ظرف سه ماه از محل مطالبات ضامن وی وفق تبصره ۹ ماده ۸ وصول خواهد گردید .

ماده ۱۳ : هر گونه تغییر در این آئین نامه منوط به درخواست حداقل دو سوم اعضای هیئت مدیره صندوق می باشد .

این آئین نامه در ۱۳ ماده و ۲۰  تبصره در تاریخ ۲۳ / ۰۱ / ۱۴۰۱ به تصویب هیئت مدیره انجمن صنفی نقشه برداران رسید و هرگونه تغییرات پس از تصویب در هیئت مدیره در خصوص افزایش میزان وام و یا سایر امور مربوط به صندوق از طریق وبسایت انجمن نقشه برداران استان البرز به آدرس ASNANgo.ir به اطلاع اعضا میرسد .