• به وبسایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان نقشه بردار استان البرز .
  • خوش آمدید

معرفی انجمن

انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان نقشه بردار استان البرز در سال ۱۳۸۹ به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی نقشه برداران تاسیس گردیده است.

دانلود اساسنامه انجمن